Silke


  • Bachelor orthopedagogie sinds 2013
  • Thuisbegeleidster volwassenpsychiatrie sinds 2014
  • Certificaten: Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) en Dialectische Gedragstherapie (DGT)
  • Assertiviteitscoach sinds 2021
  • Trainer VRIENDEN voor jongeren sinds 2022
  • Breathwork teacher sinds 2022
  • IV-therapeut in opleiding 2022 - 2026


Sinds 2013 heb ik ervaring in het begeleiden van jongeren en volwassenen door te werken in de jeugdhulpverlening en psychiatrie. Momenteel ben ik nog steeds werkzaam in een Mobil Team, waarbij ik volwassenen ga ondersteunen in de thuissituatie. Dankzij deze job heb ik een zeer uitgebreide ervaring kunnen opdoen in het individueel begeleiden en kreeg ik ook de kans om te groeien en meerdere vormingen te volgen. 


Toch voelde ik gedurende mijn loopbaan vaak nog een gemis en zo kreeg ik in 2020 (dankzij de covidpandemie) terug de smaak te pakken om verder te studeren. Ik studeerde voor assertiviteitscoach. Dat, samen met mijn achtergrond en opgedane ervaring, was mijn  ticket om toe te treden tot de groepspraktijk waar ik nu deel van ben. 


Zo begon ik in 2021 als zelfstandige assertiviteitscoach en jongerenbegeleidster. Maar hier hield het niet op voor mij. 


Ik behaalde onder andere mijn dilpoma Breathwork Teacher en momenteel volg ik de 4-jarige opleiding tot IV-therapeut aan de Educatieve Academie. Dit is een zeer intensieve opleiding waar ik ook zelf als therapeut aan de slag moet gaan en ervaar wat verschillende therapievormen teweeg kunnen brengen. Dit maakt niet alleen mijn theoretische en praktische kennis groter maar zorgt er ook voor dat ik vanuit eigen ervaring aan de slag kan gaan. 


Levenslang leren en blijven groeien is voor mij een basisbegrip geworden. Delta-begeleiding


De onderbroken delta in het logo staat voor: open voor verandering en het hoedje erop voor vooruitgang.


Het is belangrijk dat er een wil is voor verandering, want meestal ligt de basis van verandering die we willen bij onszelf.


Je kan je bij mij verwachten aan een warme, oprechte, op maat, maar vooral ook krachtgerichte aanpak


Op een integratieve manier ga ik kijken naar wat jij op dat moment nodig hebt. In het HIER en NU. We focussen op het positieve en leren omgaan met de moeilijkheden of beperkingen waarmee we te maken krijgen.


Daarnaast kijk ik verder dan enkel het mentale aspect. Want ons hoofd en ons lichaam zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Vandaar ook mijn holistische visie en nauwe samenwerking met De Zogse Hoeve - Holistische Gezondheidszorg. De eigen kracht en het zelfhelend vermogen van het lichaam staan hier centraal. 


"Een gezonde geest in een gezond lichaam."unsplash